Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 161 - 180 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616161 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 07.04.2016 136.00
616162 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 07.04.2016 78.00
616163 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 07.04.2016 91.00
616164 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 07.04.2016 22.00
616165 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 07.04.2016 242.00
616166 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 07.04.2016 64.00
616167 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 07.04.2016 201.00
616168 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 07.04.2016 341.00
616169 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 07.04.2016 22.00
616170 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7429100836 Elektrina - bytovka 07.04.2016 18.37
616171 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2016029 Administrácia webstránky a servis 04/2016 07.04.2016 200.00
616172 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 4783785071 Telefón - starosta 08.04.2016 20.62
616173 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 783785082 Telefón - Obecný úrad - matrika 08.04.2016 20.58
616174 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 4783711526 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.04.2016 24.71
616175 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7783785054 Telefón - Obecný úrad 08.04.2016 19.99
616176 AGL Ihriská, s.r.o., Stupava 43790941 2016099 Preliezka - pirátska loď Forest 11.04.2016 658.80
616177 Ultima Ratio, s.r.o., Liptovský Mikuláš 46862439 1604008 Verejné obstarávanie pre projekt cesty 35% 11.04.2016 2430.54
616178 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8783785039 Telefón - Materská škola 11.04.2016 20.98
616179 KREMER publishing, s.r.o., Prešov 47609141 20160047 Propagácia obce v maľovánke pre deti Nitrianskeho kraja 12.04.2016 480.00
616180 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660025344 voda - Kultúrny dom 13.04.2016 9.07
Displaying 161 - 180 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.