Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 1 - 20 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616583 Program4Y, s.r.o., Bratislava 50408798 0122016 Vypracovanie žiadosti - NFP MŠ 35% 30.12.2016 2310.00
616582 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7611314855 Splátka notebooku a internet 30.12.2016 102.00
616581 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 31575951 OPS/1478/2016 Ročné vedenie účtu cenných papierov 2016 29.12.2016 56.42
616580 Web Consulting, s.r.o., Banská Bystrica 46562184 20160143 Zasielanie správ miestneho rozhlasu prostredníctvom sms 27.12.2016 10.00
616579 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5381154722 Mobilný internet 27.12.2016 8.99
616578 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5381084007 Mobil starosta 27.12.2016 45.00
616577 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5381150244 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2016 5.99
616576 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5381156216 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2016 5.99
616575 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5381158393 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2016 5.99
616574 Jozef Hipp, Močenok 14108917 33/2016 Nákup a montáž plynových kachiel v KD 22.12.2016 1871.00
616573 Jozef Hipp, Močenok 14108917 32/2016 Servisná prehliadka kotlov na pošte 22.12.2016 122.00
616572 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1900876931-2 Nákup prenosného telefónu 21.12.2016 9.90
616571 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 9900876995-2 Nákup prenosného telefónu 21.12.2016 9.90
616570 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590755357 Benzín 20.12.2016 257.07
616569 Nagy František - kominár, Šaľa 34452214 143/2016 Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov 19.12.2016 60.00
616568 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611145445 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 19.12.2016 121.01
616567 Ing. Lýdia Pohlová, Bratislava 17367786 282016 Znalecký posudok na pozemok v MH 16.12.2016 250.00
616566 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660103472 Voda - bytovka 16.12.2016 44.08
616565 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660103400 Voda - pošta 16.12.2016 1.30
616564 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660103399 Voda - cintorín 16.12.2016 6.48
Displaying 1 - 20 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.