Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Zobrazené 1 - 20 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616043 Richard Krajčík, Lovcica - Trubin 37396196 00021/2016 Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov 03.02.2016 135.00
616275 MV autobox, s.r.o., Močenok 47487496 006/2016 Oprava ŠkodaFabia 14.06.2016 270.00
616018 Zemné práce AUTODOPRAVA, Sereď 34950222 01/2016 Makadam 13.01.2016 87.60
616583 Program4Y, s.r.o., Bratislava 50408798 0122016 Vypracovanie žiadosti - NFP MŠ 35% 30.12.2016 2310.00
616122 RVC, Nitra 34006656 0188/2016 Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 08.03.2016 25.00
616243 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 02872016 Plastové nádoby 02.06.2016 318.00
616200 Zemné práce AUTODOPRAVA, Sereď 34950222 03/16 Nákup štrku 27.04.2016 123.00
616264 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   040/2016 Lekársky nález 13.06.2016 10.00
616329 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   047/2016 Lekársky nález 25.07.2016 10.00
616371 Mgr. Aneta Kalaba, Horná Kráľová 48014745 05/08/2016 Obecné slávnosti - stand by stoly 22.08.2016 91.00
616426 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 05322016 Plastové nádoby 23.09.2016 318.00
616226 Jozef Korec, Pusté Sady 17644852 06/2016 Nákup štrku 09.05.2016 290.40
616512 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   067/2016 Lekársky nález 14.11.2016 10.00
616561 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   077/2016 Lekársky nález 16.12.2016 10.00
616221 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 0784640690 Telefón - Obecný úrad - starosta 06.05.2016 21.82
616222 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 0784716122 Telefón - Materská škola 06.05.2016 20.98
616245 LISA - Peter Jurík, Čierna Voda 41590465 10160127 Prezentácia obce na webe 03.05.2016 27.88
616456 Robert Kokeš-Decorgarden, Močenok 46574247 102016 Trávne osivo 17.10.2016 555.96
616149 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 106 Zabíjačka 29.01.2016 288.43
616384 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 108 Nákup materiálu do dielne a regálov do archívu. 05.09.2016 352.56
Zobrazené 1 - 20 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.