Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 181 - 200 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616048 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 08.02.2016 13.00
616098 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 02.03.2016 13.00
616160 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 07.04.2016 13.00
616209 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 05.05.2016 13.00
616253 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.06.2016 13.00
616300 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 07.07.2016 13.00
616343 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 08.08.2016 13.00
616396 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 08.09.2016 13.00
616458 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 18.10.2016 13.00
616500 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 09.11.2016 13.00
616537 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 09.12.2016 13.00
616010 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103205 Elektrina - štadión 07.01.2016 78.00
616050 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103205 Elektrina - štadión 08.02.2016 78.00
616100 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103205 Elektrina - osvetlenie ihriska 02.03.2016 78.00
616162 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 07.04.2016 78.00
616211 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 05.05.2016 78.00
616255 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 09.06.2016 78.00
616302 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 07.07.2016 78.00
616345 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 08.08.2016 78.00
616398 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 08.09.2016 78.00
Displaying 181 - 200 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.