Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 221 - 240 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616572 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1900876931-2 Nákup prenosného telefónu 21.12.2016 9.90
616511 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 1919785583 Mobilný telefón 14.11.2016 112.50
616093 Ing. arch. Peter Mizia - Neutra, Nitra 32762151 2/2016 Informačné podklady - Priemyselný park Hájske 26.02.2016 144.00
616187 Ing. Peter Kišš, Hájske 42369398 2/2016 Údržba zelene - obecný park 19.04.2016 140.00
616519 Chal-Tec GmbH   2016-6207953 Nákup mikrofónov 15.11.2016 566.00
616059 JUDr. Vladimír Vágó 1030955970 2016/002 Zastupovanie na súde 08.02.2016 477.86
616513 JUDr. Vladimír Vágó, Galanta   2016/007 Zastupovanie na súde 14.11.2016 119.84
616474 Ľudovít Vachút - Hedera park, Hájske 37512501 2016/038 Výsadba zelene 26.10.2016 220.00
616360 L - DEN Slovakia, spol. s r.o., Lutila 44646488 2016/080 Detské ihrisko - oddychová zóna 12.08.2016 1371.00
616033 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20160001 Údržba auta Kia Sportage 22.01.2016 740.00
616039 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20160002 Údržba auta Opel Meriva 01.02.2016 215.00
616058 František Kubica, Hájske 17683009 20160002 Pracovné náradie 08.02.2016 90.09
616361 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20160002 Oprava KIA 15.08.2016 252.00
616415 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20160003 Výmena čelného skla 20.09.2016 159.50
616482 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20160004 Oprava KIA 31.10.2016 96.00
616040 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016000418 Aktualizácia - KEO WIN 01.02.2016 13.50
616150 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016000875 Aktualizácia - KEO WIN 04.04.2016 13.50
616109 František Kubica, Hájske 17683009 20160012 Pracovné náradie 02.03.2016 213.29
616422 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016001386 Aktualizácia - KEO WIN 22.09.2016 13.50
616158 František Kubica, Hájske 17683009 20160018 Pracovné náradie 07.04.2016 670.09
Displaying 221 - 240 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.