Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Zobrazené 281 - 300 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616557 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2016075 Administrácia webstránky a servis 12/2016 07.12.2016 200.00
616408 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20160810 Upomienkové predmety k "Obecným dňom" 09.09.2016 165.30
616434 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20160896 Tlač obecných novín 27.09.2016 110.00
616157 AGADOS Slovakia, s.r.o., Modra 35789557 20160954 Plastové blatníky 06.04.2016 28.88
616176 AGL Ihriská, s.r.o., Stupava 43790941 2016099 Preliezka - pirátska loď Forest 11.04.2016 658.80
616485 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20160993 Tlač materiálu na tabuľu na cintoríne 02.11.2016 50.50
616520 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20161129 Plastové smetné nádoby pre podnikateľov 16.11.2016 376.68
616144 NiS SR a.s., Bratislava 35751291 2016280556 Pečať rozvoja miest a obcí 2015 24.03.2016 186.00
616481 Ing. Monika Laurová, Nitra 50174380 201634 Prípravné práce na audite r. 2015 28.10.2016 650.00
616113 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 201650030 Strava voľby 08.03.2016 105.96
616386 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20165119 Strava "Obecné dni" 05.09.2016 654.50
616387 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20165120 Obedy dôchodci 7/20168 05.09.2016 992.54
616024 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990089 Nakladanie s odpadom 1/2016 15.01.2016 1984.50
616041 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990183 Nakladanie s odpadom 2/2016 02.02.2016 1984.50
616096 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990250 Nakladanie s odpadom 3/2016 02.03.2016 1984.50
616153 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990351 Nakladanie s odpadom 4/2016 04.04.2016 1984.50
616203 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990453 Nakladanie s odpadom 5/2016 02.05.2016 1984.50
616241 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990555 Nakladanie s odpadom 6/2016 01.06.2016 1963.50
616295 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990655 Nakladanie s odpadom 7/2016 04.07.2016 1963.50
616331 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990755 Nakladanie s odpadom 6/20168 01.08.2016 1963.50
Zobrazené 281 - 300 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.