Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 301 - 320 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616333 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990812 Nakladanie s biologickým odpadom 7/2016 02.08.2016 305.43
616406 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990870 Nakladanie s biologickým odpadom 8/2016 08.09.2016 305.43
616395 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990970 Nakladanie s odpadom 9/2016 07.09.2016 1963.50
616446 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991028 Nakladanie s biologickým odpadom 9/2016 10.10.2016 305.43
616437 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991128 Nakladanie s odpadom 10/2016 04.10.2016 1963.50
616491 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991186 Nakladanie s biologickým odpadom 10/2016 07.11.2016 305.43
616490 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991286 Nakladanie s odpadom 11/2016 07.11.2016 1963.50
616534 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991344 Nakladanie s biologickým odpadom 11/2016 02.12.2016 305.43
616535 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991444 Nakladanie s odpadom 12/2016 02.12.2016 1963.50
616112 SOZA, Bratislava 178454 2161106427 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel 07.03.2016 20.40
616125 Ing. Jaroslav Franta, Hájske 32743556 22016 Projekt MŠ a OcÚ 09.03.2016 7380.00
616521 Wolters Kluwer s. r. o., Bratislava 31348262 2401710559 Predplatné Právo pre ropo a obce 2017 18.11.2016 74.40
616219 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 252016 Oprava verejný rozhlas 05.05.2016 268.80
616455 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611121603 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 14.10.2016 39.69
616454 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611121604 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 14.10.2016 -42.80
616499 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611130511 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 09.11.2016 79.55
616498 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611130512 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 09.11.2016 13.48
616558 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2611145103 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 12.12.2016 303.53
616568 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611145445 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 19.12.2016 121.01
616023 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava 31348262 2660105610 Predplatné ROPO a OBCE 15.01.2016 72.00
Displaying 301 - 320 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.