Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 421 - 440 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616376 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363668332 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.08.2016 5.99
616378 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363674573 Mobilný internet 23.08.2016 8.99
616375 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363675945 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.08.2016 5.99
616374 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363676626 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.08.2016 5.99
616432 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5367873902 Spojenie dát 23.09.2016 2.00
616430 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5367947248 Mobil starosta 23.09.2016 45.00
616429 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5368013628 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2016 5.99
616431 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5368019740 Mobilný internet 23.09.2016 8.99
616428 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5368020612 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2016 5.99
616427 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5368022542 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2016 5.99
616473 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372259104 Spojenie dát 24.10.2016 2.00
616471 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372332045 Mobil starosta 24.10.2016 45.00
616470 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372399267 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.10.2016 5.99
616472 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372405127 Mobilný internet 24.10.2016 8.99
616469 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372406748 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.10.2016 5.99
616468 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372407303 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.10.2016 5.99
616528 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5376708933 Mobil starosta 24.11.2016 53.33
616527 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5376775713 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.11.2016 5.99
616529 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5376781320 Mobilný internet 24.11.2016 8.99
616526 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5376782815 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.11.2016 5.99
Displaying 421 - 440 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.