Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 481 - 500 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616445 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7449382494 Elektrina - bytovka 10.10.2016 18.37
616029 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7453049018 Plyn - nedoplatok 21.01.2016 1002.54
616582 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7611314855 Splátka notebooku a internet 30.12.2016 102.00
616559 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 77 Nákup darčekových predmetov 15.12.2016 50.52
616175 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7783785054 Telefón - Obecný úrad 08.04.2016 19.99
616249 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7785642353 Telefón - starosta 08.06.2016 23.53
616312 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7786573490 Telefón - Obecný úrad - matrika 07.07.2016 20.84
616337 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7787428355 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.08.2016 24.38
616339 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7787501887 Telefón - Obecný úrad 08.08.2016 20.35
616340 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7787501904 Telefón - starosta 08.08.2016 19.99
616440 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7789290158 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.10.2016 25.08
616442 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7789365241 Telefón - starosta 10.10.2016 20.84
616552 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7791234315 Telefón - starosta 07.12.2016 20.72
616425 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7810019517 Plyn 23.09.2016 924.00
616064 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 781867043 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.02.2016 20.58
616173 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 783785082 Telefón - Obecný úrad - matrika 08.04.2016 20.58
616247 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 785642312 Telefón - Materská škola 08.06.2016 20.98
616250 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 785642329 Telefón - Obecný úrad 08.06.2016 19.99
616424 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7901043223 Plyn - storno faktúra 09/2016 23.09.2016 -924.00
616027 AXATEM Projekt s.r.o., Čierna Voda 48293334 80116 Projekt 15.01.2016 500.00
Displaying 481 - 500 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.