Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 41 - 60 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616293 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 15 Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome 20.06.2016 169.57
616531 Július Udvaros - KUF-Tronic, Žihárec 14135728 15068 Oprava reprosústavy v KD 01.12.2016 48.00
616020 Komplex - odpad, spol. s r.o., Pusté Sady 34100644 152334 Vývoz TKO 12/2015 13.01.2016 888.08
616021 Komplex - odpad, spol. s r.o., Pusté Sady 34100644 152339 Vrecia na plasty 12/2015 13.01.2016 20.40
616019 Komplex - odpad, spol. s r.o., Pusté Sady 34100644 152450 Ukladanie odpadu 12/2015 13.01.2016 1213.11
616151 Terratrix, s.r.o., Trnava 46971467 16-03-14 Verejné obstarávanie pre zákazku MŠ a OcÚ 50% 04.04.2016 1000.00
616433 Terratrix, s.r.o., Trnava 46971467 16-09-04 Verejné obstarávanie pre zákazku MŠ a OcÚ 35% 27.09.2016 840.00
616133 R-PROJECT INVEST, s.r.o., Bratislava 43831915 16/2016 Vypracovanie dokumentácie na rekonštrukciu ciest v k.ú. Hájske 16.03.2016 10381.20
616022 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16000932 Kancelárske potreby 14.01.2016 175.87
616124 VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o., Medzev 48193143 160015 Struny 09.03.2016 178.20
616067 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16004919 Kancelárske potreby 09.02.2016 107.50
616065 Komplex - odpad, spol. s r.o., Pusté Sady 34100644 160076 Vývoz skla 01/2016 08.02.2016 101.81
616110 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16008504 Kancelárske potreby 02.03.2016 60.50
616421 Meva sport CZ, s.r.o., Koplotovce 50050737 160100614 Športové oblečenie pre futbalistov 22.09.2016 502.50
616335 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 160115 Obedy dôchodci 7/2016 04.08.2016 468.42
616231 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16018856 Kancelárske potreby 18.05.2016 186.43
616282 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16023828 Kancelárske potreby 21.06.2016 234.80
616078 Vydavateľstvo “Helena“, Šaľa 34644237 16029 GaŠa žurnál 19.02.2016 42.00
616389 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16033528 Kancelárske potreby 06.09.2016 244.55
616177 Ultima Ratio, s.r.o., Liptovský Mikuláš 46862439 1604008 Verejné obstarávanie pre projekt cesty 35% 11.04.2016 2430.54
Displaying 41 - 60 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.