Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 301 - 320 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616301 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 07.07.2016 136.00
616302 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 07.07.2016 78.00
616303 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 07.07.2016 91.00
616304 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 07.07.2016 22.00
616305 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 07.07.2016 242.00
616306 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 07.07.2016 64.00
616307 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 07.07.2016 201.00
616308 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 07.07.2016 341.00
616309 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 07.07.2016 22.00
616310 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1786573465 Telefón - Obecný úrad 07.07.2016 19.99
616311 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6786573484 Telefón - starosta 07.07.2016 19.99
616312 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7786573490 Telefón - Obecný úrad - matrika 07.07.2016 20.84
616313 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8786500417 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.07.2016 20.58
616314 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7429266508 Elektrina - bytovka 08.07.2016 18.37
616315 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 432016 Namontovanie svetla na ihrisku 08.07.2016 200.69
616316 Ing. Mária Gašpieriková, Trnovec nad Váhom 43024301 53/2016 Znalecký posudok - pozemky pod IBV 14.07.2016 110.00
616317 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000226216 Odborné práce na distribučnej sieti 15.07.2016 13.69
616318 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000226378 Odborné práce na distribučnej sieti 18.07.2016 15.92
616321 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612107623 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 18.07.2016 21.71
616319 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590697442 Benzín 19.07.2016 296.24
Displaying 301 - 320 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.