Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 481 - 500 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616481 Ing. Monika Laurová, Nitra 50174380 201634 Prípravné práce na audite r. 2015 28.10.2016 650.00
616482 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20160004 Oprava KIA 31.10.2016 96.00
616483 AUDIO PARTNER s.r.o., Praha 4 27114147 FV16048944 Nákup mikrofónu 02.11.2016 159.00
616484 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2016070 Administrácia webstránky a servis 11/2016 02.11.2016 200.00
616485 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20160993 Tlač materiálu na tabuľu na cintoríne 02.11.2016 50.50
616486 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7303577172 Plyn 03.11.2016 924.00
616487 Muziker, a.s., Bratislava 35840773 166526238 Nákup mikrofónu 03.11.2016 159.00
616488 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590738291 Benzín 04.11.2016 326.58
616489 INKUS,s.r.o., Nitra 36532100 2016062 Dodávka a preprava kameniva na ihrisko 04.11.2016 645.82
616490 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991286 Nakladanie s odpadom 11/2016 07.11.2016 1963.50
616491 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991186 Nakladanie s biologickým odpadom 10/2016 07.11.2016 305.43
616492 František Kubica, Hájske 17683009 20160065 Pracovné náradie 08.11.2016 71.30
616493 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 3790298961 Telefón - starosta 08.11.2016 20.36
616494 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 9790298972 Telefón - Obecný úrad - matrika 08.11.2016 20.81
616495 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 5970223680 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.11.2016 24.50
616496 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 4970298939 Telefón - Obecný úrad 08.11.2016 20.17
616497 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 5790298921 Telefón - Materská škola 08.11.2016 20.98
616498 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611130512 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 09.11.2016 13.48
616499 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611130511 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 09.11.2016 79.55
616500 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 09.11.2016 13.00
Displaying 481 - 500 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.