Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 81 - 100 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616080 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 9000909069 Tlač poštových peňažných poukazov 22.02.2016 12.59
616081 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660006918 Voda - ihrisko 23.02.2016 51.85
616082 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660006959 Voda - stred obce 23.02.2016 241.10
616083 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7401229635 Plyn - nedoplatok 23.02.2016 776.74
616084 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5337735177 Aktivácia sim karty a mobilný internet - verejné osvetlenie 24.02.2016 18.90
616085 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5337733493 Aktivácia sim karty a mobilný internet - verejné osvetlenie 24.02.2016 18.90
616086 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5337726484 Aktivácia sim karty a mobilný internet - verejné osvetlenie 24.02.2016 18.90
616087 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5337656087 Mobil starosta 24.02.2016 45.00
616088 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5337732866 Mobil starosta 24.02.2016 8.99
616089 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5337580620 Spojenie dát 24.02.2016 2.00
616090 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101217 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 25.02.2016 -488.42
616091 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101218 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - preplatok 25.02.2016 -68.91
616092 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101219 Elektrina - verejné osvetlenie - preplatok 25.02.2016 -280.66
616093 Ing. arch. Peter Mizia - Neutra, Nitra 32762151 2/2016 Informačné podklady - Priemyselný park Hájske 26.02.2016 144.00
616094 Artefactum s.r.o., Senec 47808756 2016018 Administrácia webstránky a servis 03/2016, inštalácia programu 01.03.2016 300.00
616095 SEMPER CORPORATION s.r.o., Studénka, ČR 26819953 P-201605261 Matrice 02.03.2016 551.28
616096 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990250 Nakladanie s odpadom 3/2016 02.03.2016 1984.50
616097 SPP, a.s., Bratislava 35815256 726354561 Plyn 02.03.2016 924.00
616098 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 02.03.2016 13.00
616099 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 02.03.2016 136.00
Displaying 81 - 100 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.