Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Zobrazené 1 - 20 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616423 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7401237613 Plyn - preplatok 02-08/2016 23.09.2016 -1236.08
616424 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7901043223 Plyn - storno faktúra 09/2016 23.09.2016 -924.00
616090 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101217 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 25.02.2016 -488.42
616092 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101219 Elektrina - verejné osvetlenie - preplatok 25.02.2016 -280.66
616091 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101218 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - preplatok 25.02.2016 -68.91
616025 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7200730138 Elektrina - bytovka - preplatok 15.01.2016 -62.42
616416 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 1612111361 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 21.09.2016 -43.90
616454 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611121604 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 14.10.2016 -42.80
616076 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612100754 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 18.02.2016 -25.02
616159 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612102785 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 07.04.2016 -5.04
616129 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660011878 Voda - pošta 11.03.2016 1.30
616181 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660025345 Voda - cintorín 13.04.2016 1.30
616265 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660045827 Voda - pošta 13.06.2016 1.30
616273 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660035337 Voda - pošta 13.06.2016 1.30
616356 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660059174 Voda - pošta 11.08.2016 1.30
616412 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069263 Voda - pošta 13.09.2016 1.30
616517 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660093531 Voda - pošta 15.11.2016 1.30
616565 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660103400 Voda - pošta 16.12.2016 1.30
616037 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5333281601 Spojenie dát 25.01.2016 2.00
616089 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5337580620 Spojenie dát 24.02.2016 2.00
Zobrazené 1 - 20 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.