Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 181 - 200 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616221 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 0784640690 Telefón - Obecný úrad - starosta 06.05.2016 21.82
616012 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 07.01.2016 22.00
616017 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103190 Elektrina - Dom smútku 07.01.2016 22.00
616052 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 08.02.2016 22.00
616057 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103190 Elektrina - Dom smútku 08.02.2016 22.00
616102 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 02.03.2016 22.00
616107 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103190 Elektrina - Dom smútku 02.03.2016 22.00
616164 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 07.04.2016 22.00
616169 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 07.04.2016 22.00
616213 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 05.05.2016 22.00
616218 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 05.05.2016 22.00
616257 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 09.06.2016 22.00
616262 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 09.06.2016 22.00
616304 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 07.07.2016 22.00
616309 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 07.07.2016 22.00
616347 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 08.08.2016 22.00
616352 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 08.08.2016 22.00
616400 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 08.09.2016 22.00
616405 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 08.09.2016 22.00
616462 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 18.10.2016 22.00
Displaying 181 - 200 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.