Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 221 - 240 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616207 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612104094 Elektrina - verejné osvetlenie - nedoplatok 04.05.2016 24.80
616477 Marián ŠUPA, Hollého 164, Veľké Kostoľany 11906022 11612358 Náhradný diel do kosačky 27.10.2016 24.84
616510 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 162323 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 11.11.2016 24.86
616122 RVC, Nitra 34006656 0188/2016 Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 08.03.2016 25.00
616440 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7789290158 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.10.2016 25.08
616278 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612106597 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 16.06.2016 25.16
616392 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6788359077 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.09.2016 25.92
616381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 416080715 Predplatné Finančný spravodajca 2017 12.08.2016 26.40
616245 LISA - Peter Jurík, Čierna Voda 41590465 10160127 Prezentácia obce na webe 03.05.2016 27.88
616369 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612110250 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 18.08.2016 28.87
616157 AGADOS Slovakia, s.r.o., Modra 35789557 20160954 Plastové blatníky 06.04.2016 28.88
616069 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660003215 Voda - Obecný úrad + Materská škola 12.02.2016 29.81
616354 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660059172 voda - Kultúrny dom 11.08.2016 31.10
616357 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660059230 Voda - bytovka 11.08.2016 31.10
616072 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660003295 Voda - bytovka 12.02.2016 33.71
616363 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660056618 Voda - Obecný úrad + Materská škola 18.08.2016 33.71
616131 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 17058520 20160228 Potvrdenie k projektu MŠ s OcÚ - Zníženie energet. náročnosti 14.03.2016 35.00
616114 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1161177 Aktualizácia - dáta WinCity kataster 08.03.2016 36.00
616127 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660011874 Voda - Obecný úrad + Materská škola 11.03.2016 36.30
616448 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660081912 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.10.2016 37.60
Displaying 221 - 240 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.