Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 301 - 320 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616543 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 09.12.2016 64.00
616108 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 1262016 Nádoby na BIOODPAD 240l 02.03.2016 67.20
616547 INPROST spol. s r.o., Bratislava 31363091 4903711 Predplatné Obecné noviny 2017 07.12.2016 67.60
616286 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5354913068 Mobil starosta 24.06.2016 67.88
616373 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660061050 Voda - ihrisko 22.08.2016 71.29
616492 František Kubica, Hájske 17683009 20160065 Pracovné náradie 08.11.2016 71.30
616277 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612106596 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 16.06.2016 71.34
616023 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava 31348262 2660105610 Predplatné ROPO a OBCE 15.01.2016 72.00
616192 LIM PO, s.r.o., Prešov 36498980 20160379 Plastové tašky s podtlačou 25.04.2016 74.00
616521 Wolters Kluwer s. r. o., Bratislava 31348262 2401710559 Predplatné Právo pre ropo a obce 2017 18.11.2016 74.40
616010 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103205 Elektrina - štadión 07.01.2016 78.00
616050 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103205 Elektrina - štadión 08.02.2016 78.00
616100 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103205 Elektrina - osvetlenie ihriska 02.03.2016 78.00
616162 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 07.04.2016 78.00
616211 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 05.05.2016 78.00
616255 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 09.06.2016 78.00
616302 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 07.07.2016 78.00
616345 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 08.08.2016 78.00
616398 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 08.09.2016 78.00
616460 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 18.10.2016 78.00
Displaying 301 - 320 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.