Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 421 - 440 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616260 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 09.06.2016 201.00
616307 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 07.07.2016 201.00
616350 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 08.08.2016 201.00
616403 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 08.09.2016 201.00
616465 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 18.10.2016 201.00
616507 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 09.11.2016 201.00
616544 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 09.12.2016 201.00
616291 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 133 Nákup tomboly na futbalový turnaj 29.06.2016 201.58
616370 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590708940 Benzín 18.08.2016 203.33
616439 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590726662 Benzín 04.10.2016 207.79
616549 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 852016 Montáž a oprava vianočných ozdôb 07.12.2016 208.80
616362 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 120 Obecné slávnosti - občerstvenie 17.08.2016 210.50
616383 František Kubica, Hájske 17683009 20160048 Pracovné náradie 05.09.2016 212.16
616109 František Kubica, Hájske 17683009 20160012 Pracovné náradie 02.03.2016 213.29
616407 Ján Popelka ml., Hájske 47910658 1400041 Požičanie náradia 08.09.2016 214.17
616039 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20160002 Údržba auta Opel Meriva 01.02.2016 215.00
616155 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 4/2016 Vyhotovenie geometrického plánu 05.04.2016 217.00
616474 Ľudovít Vachút - Hedera park, Hájske 37512501 2016/038 Výsadba zelene 26.10.2016 220.00
616372 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660061066 Voda - stred obce 22.08.2016 222.95
616342 František Kubica, Hájske 17683009 20160044 Pracovné náradie 08.08.2016 232.63
Displaying 421 - 440 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.