Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 481 - 500 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616281 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590686349 Benzín 20.06.2016 305.40
616333 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990812 Nakladanie s biologickým odpadom 7/2016 02.08.2016 305.43
616406 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990870 Nakladanie s biologickým odpadom 8/2016 08.09.2016 305.43
616446 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991028 Nakladanie s biologickým odpadom 9/2016 10.10.2016 305.43
616491 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991186 Nakladanie s biologickým odpadom 10/2016 07.11.2016 305.43
616534 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991344 Nakladanie s biologickým odpadom 11/2016 02.12.2016 305.43
616156 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590654165 Benzín 05.04.2016 306.69
616330 Distribučná agentúra AD REM, Bratislava 11782889 F1610219 Knihy do knižnice 27.07.2016 311.85
616079 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590638142 Benzín 19.02.2016 315.51
616243 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 02872016 Plastové nádoby 02.06.2016 318.00
616426 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 05322016 Plastové nádoby 23.09.2016 318.00
616230 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590674880 Benzín 18.05.2016 319.74
616488 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590738291 Benzín 04.11.2016 326.58
616292 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 134 Nákup pivného setu 29.06.2016 330.00
616298 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590692275 Benzín 06.07.2016 337.99
616077 SPP, a.s., Bratislava 35815256 5001002058 Prekročenie hranice množstva plynu 19.02.2016 339.74
616016 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 07.01.2016 341.00
616056 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103196 elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 08.02.2016 341.00
616106 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 02.03.2016 341.00
616168 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 07.04.2016 341.00
Displaying 481 - 500 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.