Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 41 - 60 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616195 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5346313461 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.04.2016 5.99
616232 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5350646411 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.05.2016 5.99
616233 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5350643979 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.05.2016 5.99
616234 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5350636731 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.05.2016 5.99
616283 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5354989786 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2016 5.99
616284 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5354988104 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2016 5.99
616285 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5354980486 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2016 5.99
616322 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5359342890 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.07.2016 5.99
616323 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5359341459 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.07.2016 5.99
616324 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5359334842 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.07.2016 5.99
616374 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363676626 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.08.2016 5.99
616375 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363675945 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.08.2016 5.99
616376 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363668332 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.08.2016 5.99
616427 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5368022542 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2016 5.99
616428 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5368020612 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2016 5.99
616429 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5368013628 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2016 5.99
616468 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372407303 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.10.2016 5.99
616469 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372406748 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.10.2016 5.99
616470 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372399267 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.10.2016 5.99
616525 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5376783743 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.11.2016 5.99
Displaying 41 - 60 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.