Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 81 - 100 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616180 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660025344 voda - Kultúrny dom 13.04.2016 9.07
616364 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660056620 voda - Kultúrny dom 18.08.2016 9.07
616571 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 9900876995-2 Nákup prenosného telefónu 21.12.2016 9.90
616572 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1900876931-2 Nákup prenosného telefónu 21.12.2016 9.90
616264 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   040/2016 Lekársky nález 13.06.2016 10.00
616329 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   047/2016 Lekársky nález 25.07.2016 10.00
616512 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   067/2016 Lekársky nález 14.11.2016 10.00
616561 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   077/2016 Lekársky nález 16.12.2016 10.00
616580 Web Consulting, s.r.o., Banská Bystrica 46562184 20160143 Zasielanie správ miestneho rozhlasu prostredníctvom sms 27.12.2016 10.00
616411 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069262 Voda - cintorín 13.09.2016 10.37
616450 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660081915 Voda - cintorín 13.10.2016 11.66
616563 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660103398 Voda - Kultúrny dom 16.12.2016 11.66
616191 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany 36230537 163180814 Vyjadrenie k rozšíreniu vodovodu pri sýpke 22.04.2016 12.00
616417 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 1612111363 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 21.09.2016 12.04
616032 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 5041504694 Finančný spravodajca r. 2015 21.01.2016 12.46
616080 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 9000909069 Tlač poštových peňažných poukazov 22.02.2016 12.59
616410 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069261 voda - Kultúrny dom 13.09.2016 12.96
616516 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660093530 Voda - cintorín 15.11.2016 12.96
616008 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 07.01.2016 13.00
616048 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 08.02.2016 13.00
Displaying 81 - 100 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.