Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 221 - 240 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616437 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991128 Nakladanie s odpadom 10/2016 04.10.2016 1963.50
616446 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991028 Nakladanie s biologickým odpadom 9/2016 10.10.2016 305.43
616490 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991286 Nakladanie s odpadom 11/2016 07.11.2016 1963.50
616491 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991186 Nakladanie s biologickým odpadom 10/2016 07.11.2016 305.43
616534 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991344 Nakladanie s biologickým odpadom 11/2016 02.12.2016 305.43
616535 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991444 Nakladanie s odpadom 12/2016 02.12.2016 1963.50
616032 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 5041504694 Finančný spravodajca r. 2015 21.01.2016 12.46
616381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 416080715 Predplatné Finančný spravodajca 2017 12.08.2016 26.40
616581 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 31575951 OPS/1478/2016 Ročné vedenie účtu cenných papierov 2016 29.12.2016 56.42
616583 Program4Y, s.r.o., Bratislava 50408798 0122016 Vypracovanie žiadosti - NFP MŠ 35% 30.12.2016 2310.00
616189 Prvá komunálna finančná, a.s., Nitra 36557129 FO16146 Verejné obstarávanie el. energie 20.04.2016 360.00
616190 Prvá komunálna finančná, a.s., Nitra 36557129 FO16197 Verejné obstarávanie na výber dod. zemného plynu 20.04.2016 360.00
616133 R-PROJECT INVEST, s.r.o., Bratislava 43831915 16/2016 Vypracovanie dokumentácie na rekonštrukciu ciest v k.ú. Hájske 16.03.2016 10381.20
616380 Rafix, s.r.o., Bratislava 44504501 2016022 Práce na verejnom osvetlení naviac oproti svetlotechn. štúdii 31.08.2016 5920.08
616113 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 201650030 Strava voľby 08.03.2016 105.96
616335 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 160115 Obedy dôchodci 7/2016 04.08.2016 468.42
616386 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20165119 Strava "Obecné dni" 05.09.2016 654.50
616387 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20165120 Obedy dôchodci 7/20168 05.09.2016 992.54
616043 Richard Krajčík, Lovcica - Trubin 37396196 00021/2016 Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov 03.02.2016 135.00
616008 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 07.01.2016 13.00
Displaying 221 - 240 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.