Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Zobrazené 281 - 300 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616163 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 07.04.2016 91.00
616164 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 07.04.2016 22.00
616165 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 07.04.2016 242.00
616166 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 07.04.2016 64.00
616167 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 07.04.2016 201.00
616168 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 07.04.2016 341.00
616169 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 07.04.2016 22.00
616185 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612103562 Elektrina - Materská škola - nedoplatok 14.04.2016 57.81
616207 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612104094 Elektrina - verejné osvetlenie - nedoplatok 04.05.2016 24.80
616209 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 05.05.2016 13.00
616210 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 05.05.2016 136.00
616211 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 05.05.2016 78.00
616212 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 05.05.2016 91.00
616213 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 05.05.2016 22.00
616214 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 05.05.2016 242.00
616215 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 05.05.2016 64.00
616216 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 05.05.2016 201.00
616217 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 05.05.2016 341.00
616218 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 05.05.2016 22.00
616228 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612105227 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 17.05.2016 16.16
Zobrazené 281 - 300 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.