Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 301 - 320 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616229 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612105229 Elektrina - Materská škola - nedoplatok 17.05.2016 62.85
616253 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.06.2016 13.00
616254 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 09.06.2016 136.00
616255 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 09.06.2016 78.00
616256 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 09.06.2016 91.00
616257 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 09.06.2016 22.00
616258 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 09.06.2016 242.00
616259 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 09.06.2016 64.00
616260 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 09.06.2016 201.00
616261 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 09.06.2016 341.00
616262 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 09.06.2016 22.00
616277 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612106596 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 16.06.2016 71.34
616278 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612106597 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 16.06.2016 25.16
616300 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 07.07.2016 13.00
616301 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 07.07.2016 136.00
616302 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 07.07.2016 78.00
616303 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 07.07.2016 91.00
616304 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 07.07.2016 22.00
616305 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 07.07.2016 242.00
616306 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 07.07.2016 64.00
Displaying 301 - 320 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.