Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 421 - 440 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616338 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6787501871 Telefón - Materská škola 08.08.2016 20.98
616339 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7787501887 Telefón - Obecný úrad 08.08.2016 20.35
616340 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7787501904 Telefón - starosta 08.08.2016 19.99
616341 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1787501917 Telefón - Obecný úrad - matrika 08.08.2016 20.58
616390 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1788432944 Telefón - starosta 07.09.2016 20.57
616391 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 2788432950 Telefón - Obecný úrad - matrika 07.09.2016 20.58
616392 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6788359077 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.09.2016 25.92
616393 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 5788432926 Telefón - Obecný úrad 07.09.2016 19.99
616394 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 2788432905 Telefón - Materská škola 07.09.2016 20.98
616440 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7789290158 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.10.2016 25.08
616442 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7789365241 Telefón - starosta 10.10.2016 20.84
616443 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 4789365220 Telefón - Obecný úrad 10.10.2016 20.20
616444 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8789365202 Telefón - Materská škola 10.10.2016 20.98
616447 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 4789365251 Telefón - Obecný úrad - matrika 13.10.2016 20.58
616493 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 3790298961 Telefón - starosta 08.11.2016 20.36
616494 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 9790298972 Telefón - Obecný úrad - matrika 08.11.2016 20.81
616495 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 5970223680 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.11.2016 24.50
616496 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 4970298939 Telefón - Obecný úrad 08.11.2016 20.17
616497 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 5790298921 Telefón - Materská škola 08.11.2016 20.98
616552 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7791234315 Telefón - starosta 07.12.2016 20.72
Displaying 421 - 440 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.