Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 481 - 500 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616570 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590755357 Benzín 20.12.2016 257.07
616112 SOZA, Bratislava 178454 2161106427 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel 07.03.2016 20.40
616148 SportReal Nitra, s.r.o., Nitra 36782041 2016009 Florbalové vybavenie 30.03.2016 771.60
616317 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000226216 Odborné práce na distribučnej sieti 15.07.2016 13.69
616318 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000226378 Odborné práce na distribučnej sieti 18.07.2016 15.92
616026 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7228567267 Plyn 15.01.2016 924.00
616029 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7453049018 Plyn - nedoplatok 21.01.2016 1002.54
616044 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7208604532 Plyn 03.02.2016 924.00
616077 SPP, a.s., Bratislava 35815256 5001002058 Prekročenie hranice množstva plynu 19.02.2016 339.74
616083 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7401229635 Plyn - nedoplatok 23.02.2016 776.74
616097 SPP, a.s., Bratislava 35815256 726354561 Plyn 02.03.2016 924.00
616152 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7283490646 Plyn 04.04.2016 924.00
616204 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7263568556 Plyn 03.05.2016 924.00
616244 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7258594898 Plyn 02.06.2016 924.00
616297 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7293527460 Plyn 04.07.2016 924.00
616332 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7283574207 Plyn 02.08.2016 924.00
616385 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7223729958 Plyn 05.09.2016 924.00
616423 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7401237613 Plyn - preplatok 02-08/2016 23.09.2016 -1236.08
616424 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7901043223 Plyn - storno faktúra 09/2016 23.09.2016 -924.00
616425 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7810019517 Plyn 23.09.2016 924.00
Displaying 481 - 500 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.