Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 41 - 60 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616208 František Kubica, Hájske 17683009 20160025 Pracovné náradie 04.05.2016 242.91
616276 František Kubica, Hájske 17683009 20160032 Pracovné náradie 16.06.2016 184.12
616296 František Kubica, Hájske 17683009 20160034 Pracovné náradie 04.07.2016 288.11
616342 František Kubica, Hájske 17683009 20160044 Pracovné náradie 08.08.2016 232.63
616383 František Kubica, Hájske 17683009 20160048 Pracovné náradie 05.09.2016 212.16
616441 František Kubica, Hájske 17683009 20160059 Pracovné náradie 10.10.2016 111.48
616492 František Kubica, Hájske 17683009 20160065 Pracovné náradie 08.11.2016 71.30
616548 František Kubica, Hájske 17683009 20160071 Pracovné náradie 07.12.2016 129.39
616155 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 4/2016 Vyhotovenie geometrického plánu 05.04.2016 217.00
616290 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 11/2016 Vyhotovenie geometrického plánu 27.06.2016 427.00
616419 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 17/2016 Vyhotovenie geometrického plánu 21.09.2016 290.00
616479 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 19/2016 Geometrický plán a polohopis 28.10.2016 930.00
616478 Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 36274551 16402 Kontrola hasiacich prístrojov 27.10.2016 273.24
616093 Ing. arch. Peter Mizia - Neutra, Nitra 32762151 2/2016 Informačné podklady - Priemyselný park Hájske 26.02.2016 144.00
616480 Ing. Dagmar Horáková, Nitra   161009 Audit ind. a kons. závierky r. 2015 28.10.2016 600.00
616125 Ing. Jaroslav Franta, Hájske 32743556 22016 Projekt MŠ a OcÚ 09.03.2016 7380.00
616242 Ing. Ľubomíra Bagalová IDA, Nitra 40236790 129/2016 Školenie z predpisov BOZP 01.06.2016 90.00
616567 Ing. Lýdia Pohlová, Bratislava 17367786 282016 Znalecký posudok na pozemok v MH 16.12.2016 250.00
616316 Ing. Mária Gašpieriková, Trnovec nad Váhom 43024301 53/2016 Znalecký posudok - pozemky pod IBV 14.07.2016 110.00
616481 Ing. Monika Laurová, Nitra 50174380 201634 Prípravné práce na audite r. 2015 28.10.2016 650.00
Displaying 41 - 60 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.