Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 81 - 100 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616154 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2016016 Právna pomoc 1. štvrťrok 2016 05.04.2016 498.00
616320 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2016030 Právna pomoc 2. štvrťrok 2016 19.07.2016 498.00
616438 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2016046 Právna pomoc 3. štvrťrok 2016 04.10.2016 498.00
616059 JUDr. Vladimír Vágó 1030955970 2016/002 Zastupovanie na súde 08.02.2016 477.86
616513 JUDr. Vladimír Vágó, Galanta   2016/007 Zastupovanie na súde 14.11.2016 119.84
616531 Július Udvaros - KUF-Tronic, Žihárec 14135728 15068 Oprava reprosústavy v KD 01.12.2016 48.00
616040 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016000418 Aktualizácia - KEO WIN 01.02.2016 13.50
616150 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016000875 Aktualizácia - KEO WIN 04.04.2016 13.50
616422 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016001386 Aktualizácia - KEO WIN 22.09.2016 13.50
616533 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016001965 Ročná licencia KEO WIN 2017 02.12.2016 104.33
616019 Komplex - odpad, spol. s r.o., Pusté Sady 34100644 152450 Ukladanie odpadu 12/2015 13.01.2016 1213.11
616020 Komplex - odpad, spol. s r.o., Pusté Sady 34100644 152334 Vývoz TKO 12/2015 13.01.2016 888.08
616021 Komplex - odpad, spol. s r.o., Pusté Sady 34100644 152339 Vrecia na plasty 12/2015 13.01.2016 20.40
616065 Komplex - odpad, spol. s r.o., Pusté Sady 34100644 160076 Vývoz skla 01/2016 08.02.2016 101.81
616510 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 162323 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 11.11.2016 24.86
616550 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 162522 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 07.12.2016 115.58
616551 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 162521 Ukladanie odpadu 11/2016 07.12.2016 118.48
616179 KREMER publishing, s.r.o., Prešov 47609141 20160047 Propagácia obce v maľovánke pre deti Nitrianskeho kraja 12.04.2016 480.00
616360 L - DEN Slovakia, spol. s r.o., Lutila 44646488 2016/080 Detské ihrisko - oddychová zóna 12.08.2016 1371.00
616022 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16000932 Kancelárske potreby 14.01.2016 175.87
Displaying 81 - 100 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.