Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 1 - 20 z 385 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/389 Tomáš Kišš, Hájske 45366551 004 Zatrávnenie futbalového ihriska 31.07.2018 320.00
FD/618/388 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8213661966 Splátka notebooku a internet, mobil 27.07.2018 49.49
FD/618/387 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 54651108488 Mobilný internet 23.07.2018 9.98
FD/618/386 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5465152639 Mobil hlavný kontrolór obce 23.07.2018 68.00
FD/618/385 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5465053484 Mobil starosta 23.07.2018 75.88
FD/618/384 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5465114377 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.07.2018 5.99
FD/618/383 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 54655118839 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.07.2018 5.99
FD/618/382 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5465121237 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.07.2018 5.99
FD/618/381 Regionálne vydavateľstvo - Alena Jaššová s.r.o., Mojzesovo 50410512 18036 Zverejnenie v GaŠa žurnále 23.07.2018 680.00
FD/618/380 Support & Consulting s.r.o., Trenčín 36335576 2018196 Externý manažment pre projekt MŠ a OcÚ 19.07.2018 1253.38
FD/618/379 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018990732 Nakladanie s odpadom 19.07.2018 1924.06
FD/618/378 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591002778 Benzín 18.07.2018 321.13
FD/618/377 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 18kdi00627 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 17.07.2018 193.20
FD/618/376 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180863 Plastové smetné nádoby 16.07.2018 190.80
FD/618/375 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018990669 Nakladanie s biologickým odpadom 16.07.2018 410.50
FD/618/374 Petit Press, a.s., Bratislava 35790253 1835110261 Inzercia 12.07.2018 216.00
FD/618/373 Maquita s.r.o., Nitrianske Pravno 36316881 201801624 Kolísadlo do MŠ 12.07.2018 668.00
FD/618/372 drevona J.P, s.r.o., Hájske 51023903 20180045 Zemné a výkopové práce - cintorín 11.07.2018 264.00
FD/618/371 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 18101067 Zabezpečovanie úloh BOZP, OPP a PZS 01-06/2018 11.07.2018 360.00
FD/618/370 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860054447 Voda - bytovka 11.07.2018 57.04
Zobrazené 1 - 20 z 385 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.