Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Displaying 1 - 20 of 673 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/677 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20181619 Plastové smetné nádoby 28.12.2018 56.52
FD/618/676 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5487630106 Mobilný internet 27.12.2018 9.98
FD/618/675 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5487663185 Mobil hlavný kontrolór obce 27.12.2018 30.00
FD/618/674 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5487566293 Mobil starosta 27.12.2018 84.28
FD/618/673 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5487625137 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2018 5.99
FD/618/672 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5487630955 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2018 5.99
FD/618/671 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5487632100 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2018 5.99
FD/618/670 RENAK, s.r.o., Trnava 50625128 2018059 Energetický certifikát MŠ a OcÚ 27.12.2018 615.00
FD/618/669 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591072034 Benzín 19.12.2018 294.29
FD/618/668 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018081 Rozšírenie hostingu - www.hajske.sk 18.12.2018 20.00
FD/618/667 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 1018631714 Vypracovanie projektovej dokumentácie - ČOV 17.12.2018 12000.00
FD/618/666 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104258 Voda - bytovka 17.12.2018 54.44
FD/618/665 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104212 Voda - pošta 17.12.2018 2.59
FD/618/664 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104211 Voda - cintorín 17.12.2018 20.74
FD/618/663 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104210 Voda - Kultúrny dom 17.12.2018 20.74
FD/618/662 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104209 Voda - starý obecný úrad 17.12.2018 0.00
FD/618/661 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104208 Voda - Obecný úrad + Materská škola 17.12.2018 31.10
FD/618/660 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 892018 Montáž vianočného osvetlenia 17.12.2018 229.92
FD/618/659 TESCO STORES SR, a.s., Bratislava 31321828 201805517 Tesco poukážky 17.12.2018 900.00
FD/618/658 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 14.12.2018 146.00
Displaying 1 - 20 of 673 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.