Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 201 - 220 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/477 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591030060 Benzín 19.09.2018 278.91
FD/618/476 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2018000831 Aktualizácia - KEO WIN 17.09.2018 13.50
FD/618/475 RELCO SLOVAKIA s.r.o., Nitra 44748221 180248 Prekládka stĺpu 13.09.2018 1140.00
FD/618/474 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 11.09.2018 146.00
FD/618/473 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 11.09.2018 24.00
FD/618/472 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 11.09.2018 75.00
FD/618/471 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 11.09.2018 13.00
FD/618/470 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 11.09.2018 114.00
FD/618/469 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Elektrina - starý Obecný úrad 11.09.2018 40.00
FD/618/468 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258199234 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 11.09.2018 159.00
FD/618/467 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 11.09.2018 25.00
FD/618/466 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068401 Voda - bytovka 10.09.2018 53.15
FD/618/465 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068340 Voda - pošta 10.09.2018 1.30
FD/618/464 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068339 Voda - cintorín 10.09.2018 23.33
FD/618/463 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068338 Voda - Kultúrny dom 10.09.2018 23.33
FD/618/462 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068337 Voda - starý obecný úrad 10.09.2018 0.00
FD/618/461 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068336 Voda - Obecný úrad + Materská škola 10.09.2018 27.22
FD/618/460 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459596482 Elektrina - dom Lipovských 10.09.2018 17.00
FD/618/459 Michal Ormandy 43230814 2018011 Oprava - notebook 07.09.2018 50.00
FD/618/458 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258297035 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 07.09.2018 275.00
Zobrazené 201 - 220 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.