Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 241 - 260 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/437 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5469615684 Mobil hlavný kontrolór obce 23.08.2018 30.00
FD/618/436 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5469517241 Mobil starosta 23.08.2018 71.00
FD/618/435 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5469577331 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.08.2018 5.99
FD/618/434 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5469583164 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.08.2018 5.99
FD/618/433 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5469583812 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.08.2018 5.99
FD/618/432 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860060793 Voda - ihrisko 21.08.2018 173.70
FD/618/431 Pannon Guard International, s.r.o. Šaľa 46783016 180101060 Fyzické stráženie na obecných dňoch 20.08.2018 480.00
FD/618/430 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591016614 Benzín 20.08.2018 256.53
FD/618/429 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018990847 Nakladanie s odpadom 16.08.2018 1555.96
FD/618/428 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20180663 Pozvánky, plagáty, banner a potlač tričiek 16.08.2018 675.30
FD/618/427 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20180662 Reklamné predmety - Obecné slávnosti 16.08.2018 508.00
FD/618/426 Metro Cash&Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji 45952671 44 Obecné slávnosti 15.08.2018 367.86
FD/618/425 Support & Consulting s.r.o., Trenčín 36335576 2018213 Externý manažment pre projekt MŠ a OcÚ 15.08.2018 958.46
FD/618/424 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 21/2018 Geometrický plán na oddelenie pozemku na ČOV 13.08.2018 230.00
FD/618/423 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860059371 Voda - bytovka 13.08.2018 54.44
FD/618/422 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860059360 Voda - pošta 13.08.2018 2.59
FD/618/421 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860059359 Voda - cintorín 13.08.2018 22.03
FD/618/420 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860059358 Voda - Kultúrny dom 13.08.2018 23.33
FD/618/419 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860059357 Voda - starý obecný úrad 13.08.2018 0.00
FD/618/418 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860059356 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.08.2018 20.74
Zobrazené 241 - 260 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.