Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 261 - 280 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/417 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 09.08.2018 146.00
FD/618/416 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 09.08.2018 24.00
FD/618/415 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 09.08.2018 75.00
FD/618/414 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 09.08.2018 13.00
FD/618/413 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 09.08.2018 114.00
FD/618/412 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Elektrina - starý Obecný úrad 09.08.2018 40.00
FD/618/411 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258199234 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 09.08.2018 159.00
FD/618/410 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 09.08.2018 25.00
FD/618/409 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258267167 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 08.08.2018 252.00
FD/618/408 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811139925 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 08.08.2018 -389.57
FD/618/407 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258267166 Elektrina - Kultúrny dom 08.08.2018 136.00
FD/618/406 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811139924 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 08.08.2018 -4.92
FD/618/405 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 03472018 Plastové smetné nádoby 07.08.2018 157.80
FD/618/404 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8214118897 Telefón - Obecný úrad - matrika 07.08.2018 30.59
FD/618/403 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8214118881 Telefón - starosta 07.08.2018 30.00
FD/618/402 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8214118862 Telefón - Obecný úrad 07.08.2018 19.99
FD/618/401 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8214118831 Telefón - Materská škola 07.08.2018 30.98
FD/618/400 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8214030654 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.08.2018 25.10
FD/618/399 František Kubica, Hájske 17683009 20180033 Pracovné náradie 06.08.2018 177.15
FD/618/398 PP-SOT, s.r.o., Kšinná 43881891 FA180952 Hygienické potreby OcÚ a KD 06.08.2018 166.74
Zobrazené 261 - 280 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.