Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 301 - 320 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/377 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591002778 Benzín 18.07.2018 321.13
FD/618/376 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 18kdi00627 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 17.07.2018 193.20
FD/618/375 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180863 Plastové smetné nádoby 16.07.2018 190.80
FD/618/374 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018990669 Nakladanie s biologickým odpadom 16.07.2018 410.50
FD/618/373 Petit Press, a.s., Bratislava 35790253 1835110261 Inzercia 12.07.2018 216.00
FD/618/372 Maquita s.r.o., Nitrianske Pravno 36316881 201801624 Kolísadlo do MŠ 12.07.2018 668.00
FD/618/371 drevona J.P, s.r.o., Hájske 51023903 20180045 Zemné a výkopové práce - cintorín 11.07.2018 264.00
FD/618/370 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 18101067 Zabezpečovanie úloh BOZP, OPP a PZS 01-06/2018 11.07.2018 360.00
FD/618/369 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860054447 Voda - bytovka 11.07.2018 57.04
FD/618/368 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860054386 Voda - pošta 11.07.2018 1.30
FD/618/367 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860054385 Voda - cintorín 11.07.2018 24.62
FD/618/366 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860054384 Voda - Kultúrny dom 11.07.2018 10.37
FD/618/365 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860054383 Voda - starý obecný úrad 11.07.2018 0.00
FD/618/364 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860054382 Voda - Obecný úrad + Materská škola 11.07.2018 36.30
FD/618/363 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7489672987 Elektrina - bytovka 11.07.2018 32.06
FD/618/362 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7489672986 Elektrina - dom Lipovských 11.07.2018 17.00
FD/618/361 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 11.07.2018 146.00
FD/618/360 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 11.07.2018 24.00
FD/618/359 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 11.07.2018 75.00
FD/618/358 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 11.07.2018 13.00
Zobrazené 301 - 320 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.