Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 321 - 340 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/357 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 11.07.2018 114.00
FD/618/356 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Elektrina - starý Obecný úrad 11.07.2018 40.00
FD/618/355 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 11.07.2018 25.00
FD/618/354 VOLUMA SK, s.r.o., Šenkvice 50813561 180702 Verejné obstarávanie pre MŠ a OcÚ 10.07.2018 2000.00
FD/618/353 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7522088278 Elektrina - dom Lipovských 10.07.2018 13.75
FD/618/352 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2018025 Právna pomoc 2. štvrťrok 2018 09.07.2018 600.00
FD/618/351 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258231019 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 09.07.2018 265.00
FD/618/350 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811120358 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 09.07.2018 -41.43
FD/618/349 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258231018 Elektrina - Kultúrny dom 09.07.2018 136.00
FD/618/348 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811120357 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 09.07.2018 -143.04
FD/618/347 František Kubica, Hájske 17683009 20180030 Pracovné náradie 09.07.2018 210.15
FD/618/346 MUDr. Imrich Fischer, Matúškovo   059/2018 Lekársky nález 09.07.2018 15.00
FD/618/345 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8212175201 Telefón - Obecný úrad - matrika 06.07.2018 30.59
FD/618/344 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8212175192 Telefón - starosta 06.07.2018 30.00
FD/618/343 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8212175175 Telefón - Obecný úrad 06.07.2018 20.30
FD/618/342 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8212175158 Telefón - Materská škola 06.07.2018 30.98
FD/618/341 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8212094465 Telefón - Obecný úrad - starosta 06.07.2018 23.83
FD/618/340 Elektroinst s.r.o., Komárno 46218688 18100 Oprava tel. kábla v ulici Starý Háj 06.07.2018 304.08
FD/618/339 Prvá komunálna finančná, a.s., Nitra 36557129 1020180085 Verejné obstarávanie na výber dodavateľa zemného plynu 04.07.2018 360.00
FD/618/338 Prvá komunálna finančná, a.s., Nitra 36557129 1020180042 Verejné obstarávanie na výber dodavateľa el. energie 04.07.2018 360.00
Zobrazené 321 - 340 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.