Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 21 - 40 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/657 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 14.12.2018 24.00
FD/618/656 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 14.12.2018 75.00
FD/618/655 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 14.12.2018 13.00
FD/618/654 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 14.12.2018 114.00
FD/618/653 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Voda - starý obecný úrad 14.12.2018 40.00
FD/618/652 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258199234 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 14.12.2018 159.00
FD/618/651 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 14.12.2018 25.00
FD/618/650 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018991328 Nakladanie s odpadom 13.12.2018 1958.46
FD/618/649 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11814085 Súčiastky do kosačky 13.12.2018 75.24
FD/618/648 ROKO gips, s. r. o., Prievidza 36302031 20180341 Práce naviac projektu MŠ s OcÚ zníženie energ. náročnosti 13.12.2018 14808.43
FD/618/647 ROKO gips, s. r. o., Prievidza 36302031 20180340 Pokládka zámk. dlažby a osadenie obrubníkov na cintoríne 13.12.2018 5724.32
FD/618/646 Metro Cash&Carry SR s.r.o., Ivanka pri Dunaji 45952671 87 Nákup na vianočné trhy 12.12.2018 17.14
FD/618/645 Support & Consulting s.r.o., Trenčín 36335576 2018290 Externý manažment pre projekt MŠ a OcÚ 10.12.2018 654.34
FD/618/644 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 183449 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 10.12.2018 115.58
FD/618/643 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 183448 Ukladanie odpadu 10.12.2018 86.52
FD/618/642 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 2018003366 Likvidácia odpadu 07.12.2018 317.03
FD/618/641 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811210404 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 07.12.2018 -263.66
FD/618/640 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811210403 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 07.12.2018 -2.45
FD/618/639 ROKO gips, s. r. o., Prievidza 36302031 20180334 Práce v rámci projektu MŠ s OcÚ zníženie energ. náročnosti 06.12.2018 145196.02
FD/618/638 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8221980359 Telefón - všetky pevné linky 06.12.2018 136.32
Zobrazené 21 - 40 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.