Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 401 - 420 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/277 INPROST spol. s r.o., Bratislava 31363091 4903811 Doplatok Obecné noviny 2018 04.06.2018 20.80
FD/618/276 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7308967030 Plyn - 06/2018 04.06.2018 1129.00
FD/618/275 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459506232 Elektrina - dom Lipovských 04.06.2018 17.00
FD/618/274 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018045 Administrácia webstránky a servis 06/2018 31.05.2018 200.00
FD/618/273 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod 17644429 20182224 Kancelárske potreby 31.05.2018 27.00
FD/618/272 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8209586754 Splátka notebooku a internet 30.05.2018 50.39
FD/618/271 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 3180024 Domeranie hrobových miest 30.05.2018 144.00
FD/618/270 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180608 Plastové smetné nádoby 28.05.2018 18.84
FD/618/269 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7170990173 Elektrina - dom Lipovských 28.05.2018 6.70
FD/618/268 MUDr. Imrich Fischer, Matúškovo   046/2018 Lekársky nález 25.05.2018 15.00
FD/618/267 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5456220385 Mobilný internet 23.05.2018 9.98
FD/618/266 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5456154437 Mobil starosta 23.05.2018 71.00
FD/618/265 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5456214641 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.05.2018 5.99
FD/618/264 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5456219988 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.05.2018 5.99
FD/618/263 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5456222138 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.05.2018 5.99
FD/618/262 Pillbus s.r.o., Močenok 47353031 218059 Doprava na Šampión vín MAS VITIS 23.05.2018 60.00
FD/618/261 Support & Consulting s.r.o., Trenčín 36335576 2018127 Externý manažment pre projekt MŠ a OcÚ 22.05.2018 663.55
FD/618/260 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018990461 Nakladanie s odpadom 21.05.2018 1715.02
FD/618/259 Petit Press, a.s., Bratislava 35790253 1835106986 Inzercia - verejná obchodná súťaž starý OcÚ 21.05.2018 180.00
FD/618/258 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590976518 Benzín 18.05.2018 402.26
Zobrazené 401 - 420 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.