Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 421 - 440 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/257 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20180421 Nákup na Šampión vín MAS VITIS 17.05.2018 100.00
FD/618/256 Andros s.r.o., Bratislava 51084554 1800112711 Pneumatiky Fabia 17.05.2018 122.00
FD/618/255 Ing. Ladislav Rybnikár, Trnava 18032435 13.2018 Znalecký posudok 16.05.2018 250.00
FD/618/254 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860036500 Voda - bytovka 15.05.2018 46.67
FD/618/253 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860036444 Voda - pošta 15.05.2018 1.30
FD/618/252 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860036443 Voda - cintorín 15.05.2018 10.37
FD/618/251 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860036442 Voda - Kultúrny dom 15.05.2018 10.37
FD/618/250 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860036441 Voda - starý obecný úrad 15.05.2018 0.00
FD/618/249 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860036440 Voda - Obecný úrad + Materská škola 15.05.2018 32.41
FD/618/248 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20185070 Strava Šampión vín MAS VITIS 11.05.2018 666.00
FD/618/247 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 10.05.2018 146.00
FD/618/246 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 10.05.2018 24.00
FD/618/245 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 10.05.2018 75.00
FD/618/244 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 10.05.2018 13.00
FD/618/243 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 10.05.2018 114.00
FD/618/242 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Elektrina - starý Obecný úrad 10.05.2018 40.00
FD/618/241 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003030 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 10.05.2018 161.00
FD/618/240 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 10.05.2018 25.00
FD/618/239 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8208041373 Telefón - Obecný úrad - matrika 10.05.2018 30.59
FD/618/238 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8208041360 Telefón - starosta 10.05.2018 30.00
Zobrazené 421 - 440 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.