Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 481 - 500 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/197 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860025800 Voda - pošta 16.04.2018 1.30
FD/618/196 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860025799 Voda - cintorín 16.04.2018 0.00
FD/618/195 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860025798 Voda - Kultúrny dom 16.04.2018 9.07
FD/618/194 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860025797 Voda - starý obecný úrad 16.04.2018 0.00
FD/618/193 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860025796 Voda - Obecný úrad + Materská škola 16.04.2018 35.00
FD/618/192 Michal Ormandy, Hájske 43230814 2018005 Inštalácia PC Školská jedáleň 13.04.2018 420.00
FD/618/191 Ing. Jaroslav Franta, Hájske 32743556 042018 Rozpočtové práce zastrešenie ZŠ Hájske 13.04.2018 250.00
FD/618/190 RENAK, s.r.o., Trnava 50625128 2018015 Projektové práce - Kultúrny dom 11.04.2018 320.00
FD/618/189 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 11.04.2018 146.00
FD/618/188 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 11.04.2018 24.00
FD/618/187 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 11.04.2018 75.00
FD/618/186 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 11.04.2018 13.00
FD/618/185 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 11.04.2018 114.00
FD/618/184 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Elektrina - starý Obecný úrad 11.04.2018 40.00
FD/618/183 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003030 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 11.04.2018 161.00
FD/618/182 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 11.04.2018 25.00
FD/618/181 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611809402 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 10.04.2018 16.99
FD/618/180 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8206043004 Telefón - Obecný úrad - matrika 09.04.2018 30.59
FD/618/179 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8206042990 Telefón - Obecný úrad - starosta 09.04.2018 30.00
FD/618/178 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8206042974 Telefón - Obecný úrad 09.04.2018 19.99
Zobrazené 481 - 500 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.