Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 521 - 540 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/158 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8205585856 Splátka notebooku a internet 28.03.2018 49.49
FD/618/157 RENAK, s.r.o., Trnava 50625128 2018013 Tepelnotechnický posudok zastrešenie Zš Hájske 28.03.2018 520.00
FD/618/156 SLOVGRAM, Bratislava 17310598 1805428 Odmeny umelcom a výrobcom za verejný prenos cez MR 27.03.2018 38.50
FD/618/155 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20180267 Tlač obecných novín a grafické práce 26.03.2018 614.00
FD/618/149 Support & Consulting s.r.o., Trenčín 36335576 2018048 Externý manažment pre projekt MŠ a OcÚ 23.03.2018 1400.83
FD/618/148 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000283633 Vyjadrenie k ulici Starý Háj 22.03.2018 120.00
FD/618/147 RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34153004 21800244 Gastronádoba 21.03.2018 71.57
FD/618/146 SIMS, a.s., Nová Bošáca 31425836 2018280332 Modul Pečať Rozvoja obcí a miest 20.03.2018 186.00
FD/618/145 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590946644 Benzín 20.03.2018 176.57
FD/618/144 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180305 Plastové smetné nádoby 15.03.2018 18.84
FD/618/143 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860014735 Voda - bytovka 15.03.2018 45.37
FD/618/142 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860014671 Voda - pošta 15.03.2018 2.59
FD/618/141 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860014670 Voda - cintorín 15.03.2018 0.00
FD/618/140 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860014669 Voda - Kultúrny dom 15.03.2018 10.37
FD/618/139 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860014668 Voda - starý obecný úrad 15.03.2018 0.00
FD/618/138 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860014667 Voda - Obecný úrad + Materská škola 15.03.2018 41.48
FD/618/137 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 182018 Oprava - verejný rozhlas 15.03.2018 240.00
FD/618/136 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 172018 Demontáž vianočného osvetlenia 15.03.2018 210.00
FD/618/135 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 18011235 Kancelárske potreby 12.03.2018 39.61
FD/618/134 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 12.03.2018 146.00
Zobrazené 521 - 540 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.