Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 541 - 560 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/133 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 12.03.2018 24.00
FD/618/132 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 12.03.2018 75.00
FD/618/131 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 12.03.2018 13.00
FD/618/130 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 12.03.2018 114.00
FD/618/129 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Elektrina - starý Obecný úrad 12.03.2018 40.00
FD/618/128 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003030 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 12.03.2018 161.00
FD/618/127 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 12.03.2018 25.00
FD/618/126 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018990235 Nakladanie s odpadom 08.03.2018 1181.74
FD/618/125 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258078852 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 08.03.2018 245.00
FD/618/124 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811047197 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 08.03.2018 -302.96
FD/618/123 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258078851 Elektrina - Kultúrny dom 08.03.2018 134.00
FD/618/122 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811047196 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 08.03.2018 -18.16
FD/618/121 Gemini Group, s.r.o., Bratislava 36846244 1532018 Vypracovanie projektu nákup športovej výbavy 08.03.2018 300.00
FD/618/120 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7459394878 Elektrina - dom Lipovských 08.03.2018 17.00
FD/618/119 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8204060669 Telefón - Obecný úrad - matrika 07.03.2018 30.83
FD/618/118 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8204060653 Telefón - starosta 07.03.2018 30.00
FD/618/117 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8204060631 Telefón - Obecný úrad 07.03.2018 19.99
FD/618/116 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8204060611 Telefón - Materská škola 07.03.2018 30.98
FD/618/115 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8203979052 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.03.2018 26.29
FD/618/114 Robert Javor REJK-NET, Šoporňa 47528176 00000688 Doplnenie políc pre rozhlasovú ústredňu 06.03.2018 89.62
Zobrazené 541 - 560 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.