Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 581 - 600 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/093 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1181062 Zverejňovanie cintorínov 20.02.2018 57.88
FD/618/092 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1180265 Aktualizácia - programov 20.02.2018 912.00
FD/618/091 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 0882018 Plastové smetné nádoby 19.02.2018 157.80
FD/618/090 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003373 Voda - bytovka 19.02.2018 157.80
FD/618/089 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003340 Voda - pošta 13.02.2018 2.59
FD/618/088 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003339 Voda - cintorín 13.02.2018 0.00
FD/618/087 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003338 Voda - Kultúrny dom 13.02.2018 6.48
FD/618/086 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003337 Voda - starý obecný úrad 13.02.2018 0.00
FD/618/085 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860003336 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.02.2018 55.74
FD/618/084 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 18kdi00099 Kontrola detského ihriska 13.02.2018 220.80
FD/618/083 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180152 Plastové smetné nádoby 13.02.2018 18.84
FD/618/082 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 180201 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 12.02.2018 54.41
FD/618/081 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 180200 Ukladanie odpadu 01/2018 12.02.2018 18.38
FD/618/080 VOLUMA SK, s.r.o., Šenkvice 50813561 180102 Verejné obstarávanie pre KD 12.02.2018 1000.00
FD/618/079 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258035411 Elektrina - Kultúrny dom 12.02.2018 155.00
FD/618/078 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811025091 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 12.02.2018 106.37
FD/618/077 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258036630 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 12.02.2018 293.00
FD/618/076 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811026802 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 12.02.2018 248.45
FD/618/075 Robert Kokeš-Decorgarden, Močenok 46574247 22018 Síran draselný 08.02.2018 190.80
FD/618/074 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018990066 Nakladanie s biologickým odpadom 07.02.2018 305.20
Zobrazené 581 - 600 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.