Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 61 - 80 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/617 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2018001164 Licencia - KEO WIN 2019 22.11.2018 66.72
FD/618/616 FOREKO, s.r.o., Sereď 36224791 2018259 Nápisy na obecný úrad 21.11.2018 1296.00
FD/618/615 Chemosvit Folie, a.s., Svit 31719724 911161 Mikulášske vrecká 21.11.2018 18.76
FD/618/614 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018991203 Nakladanie s odpadom 21.11.2018 1586.58
FD/618/613 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591058280 Benzín 20.11.2018 268.83
FD/618/612 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7111729487 Plyn - dom Lipovských 19.11.2018 -18.82
FD/618/611 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092838 Voda - bytovka 16.11.2018 49.26
FD/618/610 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092866 Voda - starý obecný úrad 16.11.2018 0.00
FD/618/609 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092779 Voda - pošta 16.11.2018 3.89
FD/618/608 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092778 Voda - cintorín 16.11.2018 25.92
FD/618/607 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092777 Voda - Kultúrny dom 16.11.2018 15.55
FD/618/606 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092776 Voda - Obecný úrad + Materská škola 16.11.2018 57.04
FD/618/605 Verea, s.r.o., Trenčín 47803088 0312018 Realizácia verejného obstarávania pre nájomné byty 15.11.2018 1990.00
FD/618/604 drevona J.P, s.r.o., Hájske 51023903 20180068 Zhotovenie lavičky 14.11.2018 20.27
FD/618/603 Gemini Group, s.r.o., Bratislava 36846244 12292018 Spracovanie žiadosti - vodozádržné opatrenia 14.11.2018 1200.00
FD/618/602 Slov.pedag.nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o.,Bratislava 31333176 3220181037 Knihy pre budúcich prvákov 14.11.2018 29.49
FD/618/601 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20180830 Tlač obecných novín a grafické práce 13.11.2018 302.00
FD/618/600 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 13.11.2018 146.00
FD/618/599 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 13.11.2018 24.00
FD/618/598 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 13.11.2018 75.00
Zobrazené 61 - 80 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.