Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 121 - 140 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/557 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5478617290 Mobil hlavný kontrolór obce 23.10.2018 30.24
FD/618/556 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5478519834 Mobil starosta 23.10.2018 71.00
FD/618/555 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5478579241 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2018 5.99
FD/618/554 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5478584818 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.10.2018 5.99
FD/618/553 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5478586089 Mobilný internet - verejné osvetlenie 16.10.2018 5.99
FD/618/552 JAZO,s.r.o., Bratislava 35820535 180100028 Zhotovenie žulovej tabule padlým vojakom 23.10.2018 3578.00
FD/618/551 BALEP s.r.o., Sučany 50824031 10180954 Protišmyková páska na schody v MŠ 23.10.2018 29.24
FD/618/550 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018991089 Nakladanie s odpadom 23.10.2018 1984.14
FD/618/549 Doprastav, a.s., Bratislava 31333320 1151820093 Rekonštrukcia cesty na cintoríne 19.10.2018 8639.04
FD/618/548 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591044205 Benzín 18.10.2018 169.91
FD/618/547 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 18046303 Kancelárske potreby 18.10.2018 131.42
FD/618/546 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20181288 Plastové smetné nádoby 17.10.2018 56.52
FD/618/545 drevona J.P, s.r.o., Hájske 51023903 20180062 Zemné práce - zberný dvor a ihrisko 17.10.2018 129.00
FD/618/544 Chal-Tec GmbH, Berlin   2018-6646538 Fotopasca na zberný dvor 17.10.2018 198.90
FD/618/543 Karel Horváth, Šárovce 34687921 4/2018 Oplotenie zberného dvora na zelený odpad 50% 17.10.2018 3986.00
FD/618/542 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 04582018 Plastové smetné nádoby 15.10.2018 519.60
FD/618/541 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082038 Voda - bytovka 15.10.2018 46.67
FD/618/540 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082020 Voda - pošta 15.10.2018 2.59
FD/618/539 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082019 Voda - cintorín 15.10.2018 15.55
FD/618/538 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082018 Voda - Kultúrny dom 15.10.2018 7.78
Zobrazené 121 - 140 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.