Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 141 - 160 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/537 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082017 Voda - starý obecný úrad 15.10.2018 0.00
FD/618/536 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082016 Voda - Obecný úrad + Materská škola 15.10.2018 29.81
FD/618/535 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 31396674 118108484 Stravné lístky 12.10.2018 753.60
FD/618/534 Support & Consulting s.r.o., Trenčín 36335576 2018254 Externý manažment pre projekt MŠ a OcÚ 11.10.2018 663.55
FD/618/533 ROKO gips, s. r. o., Prievidza 36302031 20180281 Práce naviac projektu MŠ s OcÚ zníženie energ. náročnosti 11.10.2018 8860.88
FD/618/532 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2018991027 Nakladanie s biologickým odpadom 11.10.2018 410.50
FD/618/531 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 702018 Oprava - verejný rozhlas 10.10.2018 1320.72
FD/618/530 MUDr. Imrich Fischer, Matúškovo   083/2018 Lekársky nález 09.10.2018 15.00
FD/618/529 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 18101098 Vypracovanie bezpečnostnej charakteristiky 09.10.2018 120.00
FD/618/528 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 09.10.2018 146.00
FD/618/527 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 09.10.2018 24.00
FD/618/526 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 09.10.2018 75.00
FD/618/525 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 09.10.2018 13.00
FD/618/524 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 09.10.2018 114.00
FD/618/523 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Elektrina - starý Obecný úrad 09.10.2018 40.00
FD/618/522 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258199234 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 09.10.2018 159.00
FD/618/521 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 09.10.2018 25.00
FD/618/520 I.N.I., s.r.o., Nové Sady 36564893 2220180120 Projektová dokumentácia realizácia vodozádržných opatrení 08.10.2018 3900.00
FD/618/519 Wolters Kluwer s. r. o., Bratislava 31348262 8494931373 Predplatné ÚČTO. ROPO a OBCÍ 08.10.2018 169.00
FD/618/518 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258331072 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 08.10.2018 275.00
Zobrazené 141 - 160 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.