Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 161 - 180 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/517 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811175894 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 08.10.2018 -113.86
FD/618/516 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258331071 Elektrina - Kultúrny dom 08.10.2018 164.00
FD/618/515 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811175893 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 08.10.2018 -73.44
FD/618/514 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2018049 Právna pomoc 3. štvrťrok 2018 05.10.2018 600.00
FD/618/513 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8218062491 Telefón - Obecný úrad - matrika 05.10.2018 30.59
FD/618/512 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8218062474 Telefón - starosta 05.10.2018 30.00
FD/618/511 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8218062455 Telefón - Obecný úrad 05.10.2018 20.71
FD/618/510 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8216082427 Telefón - Materská škola 05.10.2018 31.72
FD/618/509 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8217973350 Telefón - Obecný úrad - starosta 05.10.2018 23.58
FD/618/508 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7512558225 Plyn - dom Lipovských 05.10.2018 13.75
FD/618/507 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7489790243 Elektrina - bytovka 05.10.2018 32.06
FD/618/506 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7489790242 Elektrina - dom Lipovských 05.10.2018 17.00
FD/618/505 ROKO gips, s. r. o., Prievidza 36302031 20180275 Práce v rámci projektu MŠ s OcÚ zníženie energ. náročnosti 04.10.2018 167020.09
FD/618/504 Karel Horváth, Šárovce 34687921 3/2018 Oplotenie zberného dvora na zelený odpad 50% 04.10.2018 3986.00
FD/618/503 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20180017 Oprava - Opel 04.10.2018 225.00
FD/618/502 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4591036942 Benzín 04.10.2018 370.46
FD/618/501 Peter Vlček, Hájske 41169140 14/2018 Servisné práce MŠ 03.10.2018 60.00
FD/618/500 František Kubica, Hájske 17683009 20180047 Oprava šatní ŠK - materiál 03.10.2018 598.15
FD/618/499 František Kubica, Hájske 17683009 20180046 Pracovné náradie 03.10.2018 156.25
FD/618/498 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7304043132 Plyn - 09/2018 02.10.2018 1129.00
Zobrazené 161 - 180 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.