Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 1 - 20 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/003 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018003 Administrácia webstránky a servis 01/2018 03.01.2018 200.00
FD/618/062 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018014 Administrácia webstránky a servis 02/2018 02.02.2018 200.00
FD/618/110 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018024 Administrácia webstránky a servis 03/2018 02.03.2018 200.00
FD/618/160 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018031 Administrácia webstránky a servis 04/2018 29.03.2018 200.00
FD/618/228 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018038 Administrácia webstránky a servis 05/2018 07.05.2018 200.00
FD/618/274 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018045 Administrácia webstránky a servis 06/2018 31.05.2018 200.00
FD/618/335 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018051 Administrácia webstránky a servis 07/2018 03.07.2018 200.00
FD/618/389 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018057 Administrácia webstránky a servis 08/2018 31.07.2018 200.00
FD/618/441 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018061 Administrácia webstránky a servis 09/2018 31.08.2018 200.00
FD/618/495 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018066 Administrácia webstránky a servis 10/2018 01.10.2018 200.00
FD/618/562 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018071 Administrácia webstránky a servis 11/2018 31.10.2018 200.00
FD/618/626 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2018076 Administrácia webstránky a servis 12/2018 26.11.2018 200.00
FD/618/094 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1181374 Aktualizácia - dáta WinCity kataster 20.02.2018 36.00
FD/618/058 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2018000243 Aktualizácia - KEO WIN 01.02.2018 13.50
FD/618/294 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2018000631 Aktualizácia - KEO WIN 11.06.2018 13.50
FD/618/476 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2018000831 Aktualizácia - KEO WIN 17.09.2018 13.50
FD/618/092 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1180265 Aktualizácia - programov 20.02.2018 912.00
FD/618/029 DATATRADE, s.r.o., Zlaté Moravce 35960132 20180031 Aktualizácia údajov na obce.info 17.01.2018 28.80
FD/618/108 SOZA, Bratislava 00178454 2181105809 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 02.03.2018 20.40
FD/618/006 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590915048 Benzín 04.01.2018 59.06
Zobrazené 1 - 20 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.