Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 641 - 660 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/365 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860054383 Voda - starý obecný úrad 11.07.2018 0.00
FD/618/419 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860059357 Voda - starý obecný úrad 13.08.2018 0.00
FD/618/447 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860066392 Voda - starý obecný úrad 05.09.2018 0.00
FD/618/462 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860068337 Voda - starý obecný úrad 10.09.2018 0.00
FD/618/537 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860082017 Voda - starý obecný úrad 15.10.2018 0.00
FD/618/610 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860092866 Voda - starý obecný úrad 16.11.2018 0.00
FD/618/653 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Voda - starý obecný úrad 14.12.2018 40.00
FD/618/662 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860104209 Voda - starý obecný úrad 17.12.2018 0.00
FD/618/103 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra 36550949 8860007377 Voda - stred obce 28.02.2018 47.96
FD/618/446 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 8860066389 Voda - stred obce 05.09.2018 362.95
FD/618/481 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 6018620714 Vodovodná prípojka k poľovníckej chate 20.09.2018 171.66
FD/618/212 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 87 Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome 25.04.2018 59.88
FD/618/286 Július Buch - BUCH, Šaľa 14132168 318009 Vyhotovenie zvislého dopravného značenia 06.06.2018 3600.00
FD/618/181 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6611809402 Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení 10.04.2018 16.99
FD/618/148 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000283633 Vyjadrenie k ulici Starý Háj 22.03.2018 120.00
FD/618/529 ADEPT BPH s.r.o., Trnovec nad Váhom 44134878 18101098 Vypracovanie bezpečnostnej charakteristiky 09.10.2018 120.00
FD/618/490 WH GEOTREND, s.r.o., Nitra 36849260 3218 Vypracovanie hydrogeologického posudku pre MŠ s OcÚ 24.09.2018 240.00
FD/618/667 Západoslov. vodárenská spol., a.s., Nitra 36550949 1018631714 Vypracovanie projektovej dokumentácie - ČOV 17.12.2018 12000.00
FD/618/624 Gemini Group, s.r.o., Bratislava 36846244 12612018 Vypracovanie projektu - nákup zavlažov. systému na fut.ihrisko 26.11.2018 -24.00
FD/618/067 Gemini Group, s.r.o., Bratislava 36846244 1282018 Vypracovanie projektu - nákup zavlažovacieho systému na fut. ihrisko 06.02.2018 216.00
Zobrazené 641 - 660 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.