Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 81 - 100 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/651 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 14.12.2018 25.00
FD/618/001 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811004133 Elektrina - Dom smútku - preplatok 02.01.2018 -35.68
FD/618/012 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258006884 Elektrina - Kultúrny dom 05.01.2018 155.00
FD/618/079 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258035411 Elektrina - Kultúrny dom 12.02.2018 155.00
FD/618/123 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258078851 Elektrina - Kultúrny dom 08.03.2018 134.00
FD/618/172 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258119685 Elektrina - Kultúrny dom 09.04.2018 137.00
FD/618/232 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258160520 Elektrina - Kultúrny dom 10.05.2018 134.00
FD/618/288 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258194040 Elektrina - Kultúrny dom 06.06.2018 134.00
FD/618/349 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258231018 Elektrina - Kultúrny dom 09.07.2018 136.00
FD/618/407 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258267166 Elektrina - Kultúrny dom 08.08.2018 136.00
FD/618/456 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258297034 Elektrina - Kultúrny dom 07.09.2018 158.00
FD/618/516 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258331071 Elektrina - Kultúrny dom 08.10.2018 164.00
FD/618/578 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258366532 Elektrina - Kultúrny dom 07.11.2018 160.00
FD/618/011 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811009307 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 05.01.2018 40.26
FD/618/078 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811025091 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 12.02.2018 106.37
FD/618/231 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811087203 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 10.05.2018 3.82
FD/618/287 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811100740 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 06.06.2018 1.22
FD/618/455 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811157041 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 07.09.2018 39.19
FD/618/122 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811047196 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 08.03.2018 -18.16
FD/618/171 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811067272 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 09.04.2018 -31.89
Zobrazené 81 - 100 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.