Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 1 - 20 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/108 SOZA, Bratislava 00178454 2181105809 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 02.03.2018 20.40
FD/618/084 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 18kdi00099 Kontrola detského ihriska 13.02.2018 220.80
FD/618/376 EKOTEC spol. s r.o., Bratislava 00687022 18kdi00627 Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska 17.07.2018 193.20
FD/618/292 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11806722 Náhradné diely do kosačky 08.06.2018 39.07
FD/618/649 Marián Šupa, Veľké Kostoľany 11906022 11814085 Súčiastky do kosačky 13.12.2018 75.24
FD/618/286 Július Buch - BUCH, Šaľa 14132168 318009 Vyhotovenie zvislého dopravného značenia 06.06.2018 3600.00
FD/618/156 SLOVGRAM, Bratislava 17310598 1805428 Odmeny umelcom a výrobcom za verejný prenos cez MR 27.03.2018 38.50
FD/618/162 Danica Smetanová CREATIVE, Sládkovičovo 17482801 2018040001 Vypracovanie žiadosti - zastrešenie ZŠ 03.04.2018 2000.00
FD/618/273 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod 17644429 20182224 Kancelárske potreby 31.05.2018 27.00
FD/618/316 Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod 17644429 20182248 Kancelárske potreby 15.06.2018 64.40
FD/618/027 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180028 Plastové smetné nádoby 16.01.2018 18.84
FD/618/083 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180152 Plastové smetné nádoby 13.02.2018 18.84
FD/618/144 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180305 Plastové smetné nádoby 15.03.2018 18.84
FD/618/270 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180608 Plastové smetné nádoby 28.05.2018 18.84
FD/618/303 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180701 Plastové smetné nádoby 12.06.2018 18.84
FD/618/317 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180473 Plastové smetné nádoby 18.06.2018 37.68
FD/618/375 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20180863 Plastové smetné nádoby 16.07.2018 190.80
FD/618/546 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20181288 Plastové smetné nádoby 17.10.2018 56.52
FD/618/677 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20181619 Plastové smetné nádoby 28.12.2018 56.52
FD/618/066 František Kubica, Hájske 17683009 20180003 Pracovné náradie 06.02.2018 167.70
Zobrazené 1 - 20 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.