Faktúry 2018

Záznamy: Faktúry 2018

Zobrazené 481 - 500 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
FD/618/412 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Elektrina - starý Obecný úrad 09.08.2018 40.00
FD/618/413 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 09.08.2018 114.00
FD/618/414 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 09.08.2018 13.00
FD/618/415 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 09.08.2018 75.00
FD/618/416 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 09.08.2018 24.00
FD/618/417 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 09.08.2018 146.00
FD/618/455 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811157041 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 07.09.2018 39.19
FD/618/456 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258297034 Elektrina - Kultúrny dom 07.09.2018 158.00
FD/618/457 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811157042 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 07.09.2018 112.85
FD/618/458 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258297035 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad 07.09.2018 275.00
FD/618/467 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258001951 Elektrina - Dom smútku 11.09.2018 25.00
FD/618/468 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258199234 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 11.09.2018 159.00
FD/618/469 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003216 Elektrina - starý Obecný úrad 11.09.2018 40.00
FD/618/470 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258003217 Elektrina - štadión 11.09.2018 114.00
FD/618/471 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010577 Elektrina - osvetlenie ihriska 11.09.2018 13.00
FD/618/472 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011151 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 11.09.2018 75.00
FD/618/473 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258010578 Elektrina - Požiarna zbrojnica 11.09.2018 24.00
FD/618/474 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258011152 Elektrina - verejné osvetlenie 11.09.2018 146.00
FD/618/515 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2811175893 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 08.10.2018 -73.44
FD/618/516 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 258331071 Elektrina - Kultúrny dom 08.10.2018 164.00
Zobrazené 481 - 500 z 673 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.